• Wpisowe 80zł
 • Składka członkowska hodowcy + legitymacja  (roczna) 100zł (nieopłacona w terminie koszt 200zł)
 • Składka członkowska współwłaściciela (roczna) 50zł
 • Składka członkowska miłośnika (roczna) 50zł
 • Rodowód 50zł/szt.
 • Rodowód dla osób niezrzeszonych 200zł/szt
 • Metryka 20zł/szt.
 • Rejestracja przydomka hodowlanego 70zł
 • Rejestracja psa/kota na podstawie rodowodu/metryki 50zł/szt.
 • Rejestracja psa/kota na podstawie przeglądu kwalifikacyjnego 200zł/szt.
 • Opłata za zgłoszenie szczeniąt po terminie 50zł/szt.
 • Przerejestrowanie przydomka hodowlanego na inną osobę/współwłaściciela 50zł
 • Duplikat Metryki 50zł/szt
 • Duplikat Rodowodu 100zł/szt