O nas

Jesteśmy Stowarzyszeniem zrzeszającym miłośników i hodowców psów i kotów rasowych. Nasze Stowarzyszenie posiada nadany nr KRS, NIP, REGON oraz status organizacji pożytku publicznego , nasze główne cele to:

– dążenie do osiągnięcia jak najwyższego poziomu hodowlanego psów i kotów

– kształtowanie właściwego stosunku ludzi do zwierząt

– przeciwstawianie się nieprzemyślanemu rozmnażaniu psów i kotów

– edukacja i propagowanie wśród społeczeństwa należytych warunków opieki i hodowli zwierząt.

– zmniejszenie liczby zagubionych i bezpańskich zwierzą

Nasze cele realizujemy dzięki:

– rozpowszechnianiu idei psa i kota rasowego poprzez organizowanie i uczestniczenie w imprezach kynologicznych i felinologicznych (wystawy, zloty, pokazy, konkursy)

– organizowanie spotkań, kursów, szkoleń o tematyce kynologicznej i felinologicznej oraz w zakresie ochrony zwierząt i prawidłowej opieki nad zwierzętami.

– rozpowszechnianie wiedzy nt. prawidłowej hodowli psów i kotów rasowych

– współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu

– prowadzimy Ogólnopolski Rejestr Bazy Canis e Catus – zwierząt oznakowanych elektronicznie.

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi.