Jak co roku w naszym mieście organizowany jest Rodzinny Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Już tradycją stało się, że Nasi hodowcy podczas pikniku prezentują swoje piękne psy. Zapraszamy do namiotu numer 1 !!!!

logo_1logo_ppk