Przypominamy o Naszej specjalnej ofercie dla przenoszących hodowlę z innych organizacji. Bez względu na liczbę zwierząt koszt przeniesienia to 50zł