ZAPRASZAMY…
– czyli dyskusja o podstawie społecznych reakcji na bezpodstawne odbiory zwierząt., Częstochowa 9 listopada 2019 r
.
Obszary tematyczne konferencji i prelegenci :
I 10.15 – 10.30
Zwierzęta towarzyszące, a nielegalna ingerencja eko-terrorystów
Piotr Kłosiński ,Prezes Polskiego Porozumienia Kynologicznego
II/ 10.30 – 11.50

1/Hodowcy psów rasowych jako grupa szczególnie narażona na działania eko-terrorystów.

2/ Środki obrony właścicieli i opiekunów zwierząt wobec patologicznych praktyk w
odbiorach zwierząt . Rola Niezbędnika Informacyjnego dla właścicieli i opiekunów
zwierząt..
Maria Sowińska, Prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzeni przez
System
III/ 10.50 – 11.20
Dowody w postępowaniu karnym w kontekście spraw dotyczących zwierząt
IV/ 11.20 – 11.40
Problemy wynikające z przypisywania zwierzętom cech oraz potrzeb ludzkich nie
będących właściwymi dla ich gatunku i realizowania naturalnych zachowań.
,
V/ 11.40 – 12.00
1/ Osoby samotne i seniorzy – jako grupa szczególnie narażona na bezpodstawne
odbieranie zwierząt.
2/Organy Państwa wobec ofensywy organizacji pozarządowych posiadających w celach
statutowych zapisy o ochronie zwierząt. Ustawa o ochronie zwierząt : przepisy i
praktyka.
Mgr inż Anna Krawczyk Stowarzyszenie Pokrzywdzeni Przez System . Konsultant oraz
Pani Małgorzata Iżyńska – Radna Miasta Częstochowy – Społeczny konsultant ds. ochrony zwierząt