Zarząd Stowarzyszenia Canis e Catus zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 05.05.2019r o godzinie 11:00 w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym ul. Wały Generała Józefa Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa.
W przypadku braku wymaganej statutowej liczby członków, zwołuje się zebranie w II terminie 05.05.2019r o godzinie 11:15
– w tym terminie zebranie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał, bez względu na liczbę obecnych.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący
8. Dyskusja
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie zebrania

Obraz może zawierać: niebo, chmura i na zewnątrz