Zawiadamiamy o zwołaniu Nadzwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków
Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Miłośników i Hodowców Psów i Kotów
„CANIS e CATUS”

Niniejszym Zarząd Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Miłośników i Hodowców Psów i Kotów „CANIS e CATUS” z siedzibą w Częstochowie, informuje Członków Stowarzyszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków na dzień 11.09.2020 roku w siedzibie Stowarzyszenia pod adresem: Aleja Pokoju 1, 42-207 Częstochowa w przedmiocie zatwierdzenia zmian statutu stowarzyszenia mających na celu zwiększenie zakresu działalności stowarzyszenia, oraz usprawnienie zasad jego funkcjonowania.
Jednocześnie informuję, iż w związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa osoby obecne na zgromadzeniu zobowiązane są do nałożenia masek. Ponadto wskazuję, iż obrady i głosowanie w zakresie planowanego porządku obrad, dla bezpieczeństwa zgromadzonych osób odbędzie się w dwóch turach, tj. Pierwsza tura termin pierwszy zebrania godzina 15.00 termin drugi zebrania godzina 15.15. Druga tura godzina 16.15 termin drugi zebrania godzina 16.30. Prosimy o potwierdzenie przybycia.